Από τον συνδυασμό ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ. για ρύθμιση θεμάτων δήμων και περιφερειών:

“ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΣ: ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ & Β’ΒΑΘΜΟΥ

Επικίνδυνη, αυταρχική, αλλά και ερασιτεχνική, πέρα από κάθε λογική «επιτελικότητας και αριστείας», είναι η επιχειρούμενη νομοθέτηση από πλευράς κυβέρνησης ΝΔ, που υποτίθεται ότι αναμορφώνει το σύστημα διακυβέρνησης των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Κι αυτό παρά την ομόφωνη απόφαση της ΚΕΔΕ να συζητηθεί μετά τις εκλογές.

Διατάξεις που κινούνται στο ίδιο πνεύμα με τον νόμο Βορίδη (ν. 4804/2021), του οποίου άλλωστε αποτελεί συνέχεια, ενισχύοντας όχι βέβαια τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, όπως εντελώς παραπλανητικά αναφέρει η έκθεση συνεπειών ρύθμισης, αλλά τον Δήμαρχο, τον  Περιφερειάρχη και την παράταξή του, αποδυναμώνοντας την όποια αντιπολιτευτική ισχύ των παρατάξεων της μειοψηφίας.

  • Στο νόμο περιέχονται διατάξεις με τις οποίες καταργούνται επιτροπές (η οικονομική, η επιτροπή ποιότητας ζωής, η εκτελεστική) και συγχωνεύονται σε μια «υπέρ – επιτροπή» σε Δήμους και Περιφέρειες αντίστοιχα, ενώ η καθεμία από αυτές λειτουργούν τώρα αποτελεσματικά και έχουν ένα συγκεκριμένο διακριτό αντικείμενο.

Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αντιδημοκρατική γιατί αποσκοπεί στην συγχώνευση των συλλογικών οργάνων διαβούλευσης των Δήμων σε ένα μίνι-Δημοτικό Συμβούλιο που θα βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο της εκάστοτε Δημοτικής  ή  Περιφερειακής αρχής, υποβαθμίζοντας τα εκλεγμένα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια.

 

  • Ρυθμίσεις που καταργούν χωρίς να έχει προηγηθεί καμία αξιολόγηση δομών και καμία σχετική μελέτη σκοπιμότητας, το σύνολο των ΝΠΔΔ των Δήμων, των Κοινωφελών Επιχειρήσεών τους και των Σχολικών Επιτροπών,  με κύρια αιτιολόγηση, την διασφάλιση οικονομιών κλίμακας και την ενοποίηση υπηρεσιών και προμηθειών, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί κανένας σχεδιασμός, θα μεταφερθούν το προσωπικό, οι πόροι και οι αρμοδιότητες όλων αυτών των ΝΠΔΔ στις υπηρεσίες των δήμων μέσα σε διάστημα έξι μηνών !!

 

Ο νόμος μειώνει προοπτικά τον αριθμό των εργαζομένων και ταυτόχρονα υποχρεώνει ουσιαστικά όλους τους Δήμους στη δημιουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών που προφανώς δεν διασφαλίζουν τον δημόσιο χαρακτήρα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί θα εκτελούν τα έργα με απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες, εξαφανίζοντας τον έλεγχο της αντιπολίτευσης και μηδενίζοντας  την ισχνή έστω συμμετοχή των κοινωνικών φορέων στα δημοτικά δρώμενα.

 

  • Ρυθμίσεις προβλέπουν την παρακολούθηση των επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η μέτρηση και η αξιολόγηση πρέπει να υλοποιούνται, αποτελούν άλλωστε εργαλεία χάραξης πολιτικής. Η παρακολούθηση των επιδόσεων των ΟΤΑ θα πρέπει να συνδυαστεί με την οικονομική τους ενίσχυση,  πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί το νέο σύστημα κατανομής των ΚΑΠ, που έχει ψηφιστεί και κυρωθεί από το Συνέδριο της ΚΕΔΕ (φθινόπωρο 2022), καθώς και η θεσμική τους θωράκιση.

Αντί λοιπόν για αύξηση πόρων που ζητούν οι ΟΤΑ και είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, θεσμοθετείται ο έλεγχος της …μιζέριάς τους.

 

  • Ρυθμίσεις με τις οποίες μεταφέρονται αρμοδιότητες στους δήμους, αποσπασματικά χωρίς συντονισμό και χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά πόρων. Η ευθύνη αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών και των παράπλευρων δρόμων αυτών, των νησίδων τους, των υπόγειων διαβάσεων, καθώς και των πρανών αυτών περιέρχεται πλέον στους δήμους, κατά το τμήμα που διέρχεται εντός των ορίων τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει περαιτέρω σύγχυση στο ποιος κάνει τι !

Είναι στη λογική του ότι όλα τα καλά τα κάνει η κυβέρνηση, ενώ για τις καταστροφές φταίει αποκλειστικά και μόνο η αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς έγινε με τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Συμπερασματικά, με αυτό το νομοθέτημα ολοκληρώνεται το αυταρχικό πλαίσιο διοίκησης-διακυβέρνησης των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού.

Από την 1/1/2024 τα εκλεγμένα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια υποβαθμίζονται έτι περαιτέρω και η Επιτροπή θα έχει πλειοψηφία και υπερεξουσίες, χωρίς καμία ουσιαστική δυνατότητα ελέγχου από την αντιπολίτευση.

Αυτοί θα διοικούν και η κοινωνία θα παρακολουθεί χωρίς κανένα θεσμικό περιθώριο παρέμβασης  υπομένοντας αλλά πέντε χρόνια για να ….ξαναψηφίσει !

Άλλα πέντε χρόνια μιζέριας, υπανάπτυξης και καταστροφών είναι αδύνατον να τα αντέξουμε, γι΄ αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων με τα οποία ψηφίζουμε, στηρίζοντας αξίες και πολιτικές που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο.

Σε αντίθετη περίπτωση θα είμαστε έρμαια των επιλογών μας και κανείς δεν δικαιούται να μιλά ή να διαμαρτύρεται εκ των υστέρων.

«Συμμαχία για το μέλλον»

Μεσολόγγι 30/9/2023}