Η νέα Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου   Μεσολογγίου με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου μετά από τις εκλογές της 13ης Νοεμβρίου 202, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                    Παπαδημητρόπουλος Διονύσιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                              Κυριάκος Κων/νος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                        Αντωνόπουλος Σπυρίδων

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                Τσοκάντας Αθανάσιος

ΤΑΜΙΑΣ:                                            Τσαπατώρης Γεώργιος

ΕΦΟΡΟΣ:                                          Ράπτης Κων/νος

ΜΕΛΗ:                                               Φίφης Ιωάννης

                                      Καπνίσης Αθανάσιος

Καρτέρης κων/νος