ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ  ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 257.000 € ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ  13.000€  (ΕΚΆΣΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ) ΓΙΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ. ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 2 Χ 399 KWatt ΚΑΙ 1 Χ 499 KWatt .

ΘΕΣΗ : ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΙΤΩΛ)ΝΙΑΣ. ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ.

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ.

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 0,06 € / Kwh (υλοποίηση έως ΑΠΡΙΛΙΟ 2022) .  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  ΕΩΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6777 072077 / 6974607622