Τις προσλήψεις ακόμη πέντε ατόμων για κάλυψη αναγκών στο νοσοκομείο Μεσολογγίου ενέκρινε με νεώτερη απόφασή του ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, με διάρκεια της σύμβασής τους τα 2 χρόνια/

Σε σχετική ανακοίνωση του νοσοκομείου Μεσολογγίου αναφέρεται:

“Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι μετά από σχετική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας κ. Κοντοζαμάνη Βασιλείου, εγκρίθηκαν οι παρακάτω προσλήψεις επικουρικού προσωπικού πλην Ιατρών, για δύο (2) χρόνια για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου μας.
Συγκεκριμένα:

Μία (1) θέση Τ.Ε. Οικονομικού-Λογιστικού με εμπειρία Λογιστή Β τάξης.

Μία (1) θέση Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων

Μία (1) θέση Δ.Ε. Ψυκτικών

Μία (1) θέση Δ.Ε. Τεχνικών Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτροτεχνιτών.

Μία (1) θέση Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα τοποθετηθούν στην Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου, με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Καρβέλη Γιάννη και θα αναλάβουν υπηρεσία το επόμενο χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Νοσοκομείο μας.”