Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης απέκτησε για πρώτη φορά ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες, Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024.

Ως συμπαραστάτης εκλέχθηκε, κατόπιν αιτήσεώς του, ο Δικηγόρος Μεσολογγίου,  Μιχαήλ Πετρονικολός, ο οποίος ψηφίστηκε από το σύνολο των δημοτικών συμβούλων που συμμετείχαν στη διαδικασία.

 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου. Αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών.

Η θητεία του ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών, ενώ η δυνατότητα επιλογής Συμπαραστάτη παρέχονταν στον Δήμο με τον νόμο 3852 του 2010 (νόμος «Καλλικράτη»), χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει στελεχωθεί η θέση.

 

Με την ενεργοποίηση του νέου θεσμού, ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες, προσφέροντάς τους ένα μέσο επίλυσης νομικών διαφορών, ενώ ταυτόχρονα αποκτά ένα εργαλείο ελέγχου και βελτίωσης των λειτουργιών του.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τους τρόπους επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων δημοτών με τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, αμέσως μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του.” αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση τύπου από το δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.