Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων ενημερώθηκε σχετικά με την έκδοση από την ΡΑΕ «Βεβαίωσης Παραγωγού ΡΑΕ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ .ΒΕΒ -2200/2021» που αφορά το όρος Βαράσοβα και απέστειλε προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έγγραφο στο οποίο επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει σε καθεστώς προστασίας

Ταυτόχρονα ζητείται από τη ΡΑΕ η επανεξέταση της υπόθεσης.

 

Στο έγγραφο του φορέα προς τη ΡΑΕ μεταξύ άλλων επισημαίνεται:

 

«Ενημερωθήκαμε πρόσφατα σχετικά με την έκδοση από εσάς Βεβαίωσης Παραγωγού ΡΑΕ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΒΕΒ -2200/2021 που αφορά σε σχετικό αίτημα εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ στο όρος Βαράσοβα.

 Ήδη από τις 30-03-2017 (δείτε α σχετικό) σας είχαμε ενημερώσει για το καθεστώς προστασίας της Βαράσοβας Αιτωλοακαρνανίας πως σύμφωνα με την ΚΥΑ 22306 ΦΕΚ 477Δ’/31-05-2006 εντάσσεται στις περιοχές Προστασίας της Φύσης( ΠΦ 2Θ) του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και στις οποίες δεν επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Α.Π.Ε.

Υπενθυμίζουμε δε και παλαιότερη απορριπτική σας απόφαση (ΡΑΕ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ . 1559/2011) σε αίτηση δραστηριότητας ΑΠΕ στην εν λόγω περιοχή. 

Δια της παρούσης επαναλαμβάνουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο καθεστώς προστασίας για την αποφυγή παρερμηνειών και προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν με την εκ νέου Βεβαίωση Παραγωγού που αναφέρεται στο θέμα.

Περαιτέρω να σας πληροφορήσουμε πως το όρος Βαράσοβα, βρίσκεται εντός του Δικτύου Natura 2000 και συγκεκριμένα  εντός ζώνης ΤΚΣ «Τόποι Κοινοτικής Σημασίας» (Sites of Community Importance – SCI), όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Στην ζώνη αυτή εντοπίζονται σημαντικοί τύποι οικοτόπων όπως Ψευδομακκί ( 5350) , Φρύγανα με Sarcopoterium Spinosum ( 5420), Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση ( 8210) , Δάση Αριάς( 9340) ενώ το όρος αποτελεί χώρο τροφοληψίας για σημαντικά και σπάνια πτηνά όπως το  όρνιο,  ο μαυρόγυπας,  κι ο χρυσαετός ο οποίος και αναπαράγεται στην περιοχή.

Παρεμπιπτόντως σας ενημερώνουμε πως έχει κατατεθεί αίτημα  της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας που του στάλθηκε στις 04-05-2020 σχετικά με την   κήρυξη-οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου για την προστασία του σπηλαίου «Αγίου Νικολάου» Βαράσοβας Δ.Ε. Χάλκειας, Δ.Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, στο οποίο αίτημα έχει συμφωνήσει και ο Φορέας μας καθώς με βάση την  ΚΥΑ 22306 «επιτρέπονται α) η συντήρηση και αναστήλωση των υφιστάμενων μοναστηριών και μνημείων καθώς και β) οι αρχαιολογικές ανασκαφές», στο όρος Βαράσοβα.

Κατόπιν αυτών, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επανεξετάσετε το θέμα παροχής Βεβαίωσης Παραγωγού στην εν λόγω περιοχή και να πράξετε τα δέοντα»