Διακοπή υδροδότησης του Μεσολογγίου έχει σημειωθεί από το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Φεβρουαρίου λόγω ρήγματος στον αγωγό του αντλιοστασίου.

Για τη νέα διακοπή από της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Διακόπηκε η υδροδότηση από τον Εύηνο, λόγω διαρροής του χαλύβδινου καταθλιπτικού αγωγού Φ400.

Εξουσιοδοτημένο συνεργείο της ΤΕΡΝΑ ενεργεί για την αποκατάσταση.”