Στην  αντιμετώπιση βλαβών στις αρδευτικές – αποστραγγιστικές διώρυγες Δ20 & Δ28 της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς σήμερα Τρίτη 2 Μαΐου 2023 ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, παρουσία του Αντιπεριεφρειάρχη Υποδομων και Έργων Θανάση Μαυρομμάτη,  προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο ενός σημαντικού έργου, δεδομένου ότι  οι συγκεκριμένες   διώρυγες αποστραγγίζουν το σύμπλεγμα των λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμαχείας προς τους ποταμούς Αχελώο και Εύηνο.

Οι βλάβες δημιουργήθηκαν στις παράλληλες οδούς ελέγχου των διωρύγων,
υποσκαφές στα δομικά τμήματα των διωρύγων και αστοχίες σε τμήματα αυτών, λόγω ακραίων καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων, που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν.

Κρίθηκε απαραίτητη η αποκατάσταση τόσο σε υφιστάμενες υποδομές που είχαν
επιβαρυνθεί και από προηγούμενες πιέσεις, όσο και σε νέα σημεία που προηγουμένως δεν είχε καταστεί δυνατό να επισημανθούν λόγω της φύσης και μορφολογίας τους.

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε τουλάχιστον εννέα σημεία που ιεραρχούνται βάση της τρέχουσας επικινδυνότητας.

Με το συγκεκριμένο έργο που είναι προϋπολογισμού 1,32 εκατ. ευρώ κλείνει ο κύκλος του συνόλου των έργων αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές που δρομολογήθηκαν άμεσα στην ΠΕ. Αιτωλοακαρνανίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ολοκλήρωσε τις διαγωνιστικές διαδικασίες, συμβασιοποίησε τα έργα και σύντομα ολοκληρώνονται στο σύνολό τους με μια σειρά στοχευμένες παρεμβάσεις που στόχο έχουν να θωρακίσουν  περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.