Εορτασμός Ιδρύσεως Πανεπιστημίου Πατρών – 29/11/2022

Ο εορτασμός της 58ης Επετείου από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης».

Η συγκεκριμένη επέτειος έχει βαρύνουσα σημασία για το Πανεπιστήμιο Πατρών ενώ παράλληλα συνδυάζει το διττό εορτασμό: της ιδρύσεως του Ιδρύματος και του προστάτη Αγίου των Πατρών, Αποστόλου Ανδρέα.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην 58η επέτειο από της ιδρύσεώς του γιορτάζει 58 συναπτά χρόνια προσφοράς στην επιστήμη, την εκπαίδευση, την έρευνα και τον πολιτισμό. Με τον Χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστου Μπούρα θα πραγματοποιηθεί η έναρξη του προγράμματος της φετινής εκδήλωσης. Την κεντρική ομιλία με θέμα: «Δημοκρατία και Ανάπτυξη σε εποχές ανατροπής υποδείγματος» θα πραγματοποιήσει ο Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, κ. Αναστάσιος Κ. Γιαννίτσης.

Στο πλαίσιο του εορτασμού θα απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στον προσκεκλημένο ομιλητή κ. Α. Γιαννίτση.

Έντεκα Έλληνες πανεπιστημιακοί στον Πίνακα των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή παγκοσμίως «Highly Cited Researchers» της Web of Science https://clarivate.com/highly-cited-researchers/

Έντεκα Έλληνες πανεπιστημιακοί και ερευνητές οι οποίοι εργάζονται σε ελληνικά τριτοβάθμια ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς, περιλαμβάνονται στη λίστα των 6.938 επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή, παγκοσμίως, όπως αυτή προκύπτει από την απήχηση του έργου τους για την τελευταία 11ετία.

Ο σχετικός κατάλογος με τίτλο «The Highly Cited Researchers» συντάσσεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Thomson Reuters στο πλαίσιο του project Clarivate Analytics και στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητικής βάσης δεδομένων Web of Science. Από αυτούς οι 4.000 κατατάσσονται σε 21 συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και τομείς και οι 3.200 στην κατηγορία των διεπιστημονικών πεδίων και τομέων.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση και την επιλογή των ερευνητών με υψηλή διάκριση προέρχονται από τους δείκτες βασικών επιστημών (ESI), 2011-2021, οι οποίοι προκύπτουν από περίπου 179.000 άρθρα και ερευνητικές εργασίες υψηλής απήχησης και επίδρασης. Κάθε μία από αυτές τις ερευνητικές εργασίες κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% των άρθρων με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών για κάθε συγκεκριμένο έτος.

Ένα δεύτερο κριτήριο επιλογής ενός ερευνητή στον εν λόγω πίνακα είναι το κατά πόσο το σύνολο των ετεροαναφορών του σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, τον κατατάσσει στο 1% των ερευνητών με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών στο συγκεκριμένο πεδίο. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται το έργο νεότερων ερευνητών, οι οποίοι δεν επικαλύπτονται από το έργο παλαιότερων ερευνητών που λόγω πολυετούς δραστηριοποίησης έχουν μεγαλύτερο όγκο ερευνητικού έργου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, από τα περίπου 9.000.000 ερευνητών, που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, συντάσσεται ο πίνακας με τους καλύτερους 6.938 ερευνητές, το έργο των οποίων είναι σημαντικό, σύμφωνα με συγκεκριμένους δείκτες, και αποτελεί συγχρόνως πηγή για τις εργασίες άλλων ερευνητών.

 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι έντεκα Έλληνες Πανεπιστημιακοί και ερευνητές που εργάζονται σε ελληνικά τριτοβάθμια ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα και σύμφωνα με την κατάταξη έχουν πολύ σημαντική ερευνητική επίδραση παγκοσμίως.

Στον εν λόγω πίνακα , παρουσιάζεται το συνολικό ερευνητικό τους έργο σε επίπεδο δημοσιεύσεων στην βάση Web of Science, συνόλου ετεροαναφορών και δείκτη H–index, όπως αυτά αποτυπώνονται στα διαθέσιμα στοιχεία της βάσης του Web of Science. Μεταξύ των Ελλήνων πανεπιστημιακών και ερευνητών ηγείται ο Καθηγητής Ιατρικής και Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος με 2358 δημοσιεύσεις και 88.632 ετεροαναφορές και ακολουθούν ο επίσης Καθηγητής Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Φιλιππάτος με 749 δημοσιεύσεις και 84.500 αναφορές, στην 3η θέση, o Καθηγητής Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης Κωνσταντίνος Στούμπος με 186 δημοσιεύσεις και 31.149 αναφορές, στην 4η θέση ο Καθηγητής Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιώργος Καραγιαννίδης με 578 δημοσιεύσεις και 18.155 ετεροαναφορές και την πρώτη πεντάδα κλείνει ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Νίκος Καραμάνος με 376 δημοσιεύσεις και 12.294 αναφορές.

Πίνακας 1: Έντεκα Έλληνες Πανεπιστημιακοί και Ερευνητές με την μεγαλύτερη ερευνητική επίδραση παγκοσμίως για το 2022
Ονοματεπώνυμο Πανεπιστήμιο Επιστημονικό Πεδίο Δημοσιεύσεις Συνολικός Αριθμός Ετεροαναφορών Η-index
1 Δημόπουλος Μελέτιος- Αθανάσιος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κλινική Ιατρική 2.358 88.632 128
2 Φιλιππάτος Γεράσιμος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κλινική Ιατρική 749 84.500 114
3 Στούμπος Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Κρήτης Χημεία 186 31.149 76
4 Καραγιαννίδης Γεώργιος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιστήμη των Υπολογιστών 578 18.155 68
5 Καραμάνος Νίκος 1.Πανεπιστήμιο Πατρών
2.Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Βιολογία και Βιοχημεία 376 12.294 53
6 Δαΐκος Γεώργιος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεπιστημονικό Ιατρική 247 10.798 44
7 Βόντας Γιάννης 1. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Διεπιστημονικό 230 10.161 51
8 Κύζας Γεώργιος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Διεπιστημονικό 230 9.166 57
9 Δαλαμάγκας Θεόδωρος Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΑΘΗΝΑ Διεπιστημονικό 50 5.629 18
10 Βεργούλης Θανάσης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Βιολογία και Βιοχημεία 32 5.099 14
11 Γεωργακίλας Γεώργιος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βιολογία και Βιοχημεία 18 4.327 14

Πηγή: Web of Science- Publons & WoS Author Search

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω δεδομένα, τρεις εξ αυτών προέρχονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και από μία συμμετοχή έχουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΑΘΗΝΑ.

Ο David Pendlebury, επικεφαλής του τμήματος ανάλυσης ερευνών στο Ινστιτούτο Επιστημονικών Πληροφοριών της Clarivate, δήλωσε: “Η έρευνα τροφοδοτεί τον αγώνα για τη γνώση και είναι σημαντικό τα Κράτη και τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα να γιορτάζουν για τα άτομα που κινούν τον τροχό της καινοτομίας. Ο κατάλογος «Highly Cited Researchers» εντοπίζει και εξυμνεί μεταξύ των άλλων τρεις εξαιρετικούς ερευνητές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι οποίοι έχουν σημαντικό αντίκτυπο και επίδραση στην ερευνητική κοινότητα, όπως αποδεικνύεται από τον ρυθμό με τον οποίο το έργο τους αναφέρεται από τους συναδέλφους τους. Αυτά τα άτομα όπως και όλοι όσοι συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα, συμβάλλουν στη μετατροπή της ανθρώπινης εφευρετικότητας στις μεγαλύτερες ανακαλύψεις του κόσμου μας – και είναι τιμή μας να γιορτάζουμε τα επιτεύγματά τους. Φέτος, 7.225 χαρακτηρισμοί «Highly Cited Researcher» αποδόθηκαν σε 6.938 άτομα. Ο αριθμός των βραβείων υπερβαίνει τον αριθμό των μοναδικών ατόμων, επειδή ορισμένοι ερευνητές λαμβάνουν αναγνώριση σε περισσότερους από έναν ερευνητικούς τομείς των Βασικών Επιστημονικών Δεικτών (ESI).
Την φετινή χρονιά η Clarivate συνεργάστηκε με τον οργανισμό Retraction Watch και επέκτεινε την ποιοτική ανάλυση του καταλόγου των ερευνητών με τις περισσότερες αναφορές, αντιμετωπίζοντας τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με πιθανή παραβατική συμπεριφορά (όπως λογοκλοπή, χειραγώγηση εικόνων, ψεύτικη αξιολόγηση από ομοτίμους).

Με τη βοήθεια του Retraction Watch και της σημαντικής βάσης δεδομένων του, οι αναλυτές της Clarivate αναζήτησαν στοιχεία και ενδείξεις για παραπτώματα σε όλες τις δημοσιεύσεις των ατόμων που περιλαμβάνονταν στον προκαταρκτικό κατάλογο Highly Cited Researchers.

Η συμμετοχή στον εν λόγω πίνακα αποτελεί διάκριση η οποία αντανακλά και στα Ιδρύματα των διακριθέντων πανεπιστημιακών. Παράλληλα αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο του έμψυχου δυναμικών των Πανεπιστημίων μας και των ερευνητικών μας κέντρων.

Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για το Πανεπιστήμιο Πατρών ότι ανάμεσα στην παραπάνω λίστα συμπεριλαμβάνεται ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Νίκος Καραμάνος.

 

Εκδήλωση – συναυλία αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο

Το Ίδρυμα Ιωάννου και Ευτέρπης Τοπάλη από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πατρών, τιμούν τον Θάνο Μικρούτσικο σε μια εκδήλωση-συναυλία με τρία έργα του μουσικής δωματίου, τα δύο μάλιστα σε πρώτη εκτέλεση. H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 στις 20.00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Θάνος Μικρούτσικος, ο ιδιοφυής Πατρινός συνθέτης, από την δεκαετία του 1970 που πρωτοεμφανίστηκε, σφράγισε τη μουσική ζωή του τόπου και συνδέθηκε με ένα μεγάλο κομμάτι της ατομικής και συλλογικής ιστορίας. Έχει συνθέσει έργα που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα όπως έργα μουσικής δωματίου, όπερες, έργα για ορχήστρα, φωνητική και σκηνική μουσική και φυσικά τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό.
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με δύο ομιλίες από τους:
• Γιάννη Μηλιό, ομ. καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας Ε.Μ.Π., με τίτλο: «Θάνος Μικρούτσικος, ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης των τελευταίων 50 χρόνων»
• Θύμιο Παπαδόπουλο, μουσικό παραγωγό, με τίτλο: «Της στιγμής και του απείρου».
Τα τρία έργα του Μικρούτσικου που θα παρουσιαστούν είναι:
• Νύχτα με σκιές χρωματιστές. Σουίτα για μετζοσοπράνο και κουαρτέτο εγχόρδων πάνω σε κείμενα του Βέλγου συγγραφέα Paul Willems
• 1ο Κουαρτέτο εγχόρδων
• «Της στιγμής και του απείρου»
Η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά την προσέλευση και μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων.

Συναυλία με τίτλο: “ΔΕΚΑ & ΔΕΚΑ” ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΓΜΕΣ

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την απώλεια του Θανάση Τσιπινάκη, ιδρυτή, καλλιτεχνικού διευθυντή & Μαέστρου της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων, αλλά και τη συμπλήρωση δέκα χρόνων Pink the City, της μεγάλης εκστρατείας ενημέρωσης για την πρόληψη/έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, του Συλλόγου Γυναικών ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν.ΑΧΑΪΑΣ, ο Σύλλογος Φίλων της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» Δήμου Πατρέων, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, διοργανώνει μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία.

Εκλεκτοί καλεσμένοι της εκδήλωσης οι μοναδικοί ερμηνευτές Τάνια Τσανακλίδου και Κώστας Θωμαΐδης, φίλοι και συνοδοιπόροι της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων, από τα πρώτα της βήματα.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022 στις 20:00, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα καθαρά έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν.ΑΧΑΪΑΣ.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Ορχήστρας: Βάγια Ζεππάτου.

Τη συναυλία διευθύνει ο καταξιωμένος μαέστρος Αναστάσιος Συμεωνίδης.
Διάθεση εισιτηρίων: ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν.ΑΧΑΙΑΣ (ΓΟΥΝΑΡΗ 37, 4ος όροφος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – RE-BRANDING MEΣΟΛΟΓΓΙ

Το Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (ΤΑΥ), στο πλαίσιο της 4ης Ανοικτής Ημέρας Υδατο-καλλιέργειας (υποστηριζόμενη από την Ελληνική Ομάδα Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας-ΕΛΟΠΥ), η οποία έχει θεσμοθετηθεί στις 30 Νοεμβρίου του Αγ. Ανδρέα (ψαράς στο επάγγελμα), προσκαλεί για ξενάγηση γνωριμίας στις εγκαταστάσεις του, εκπροσώπους από όλες τις Σχολές, Τμήματα και Εργαστήρια του Παν/μιου Πατρών.

Το Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (κάτω από διάφορες ονομασίες και τίτλους) έχει συμβάλλει δυναμικά στο κτίσιμο και την εδραίωση της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, σχεδόν με αποκλειστική στελέχωση του κλάδου με αποφοίτους του.

Η πρόσφατη ένταξη του ΤΑΥ στο δυναμικό του ΠΠ ενδυναμώνει και διευρύνει τη σχέση μας με την «Γαλάζια & Πράσινη Ανάπτυξη» μέσω την δημιουργίας νέων προϊόντων, υπηρεσιών αλλά και θέσεων εργασίας «αιχμής».

Το «Rebranding Mεσολόγγι», αφορά συζήτηση γνωριμίας – στρογγυλή τράπεζα με εκπρόσωπους των άλλων Τμημάτων, με σκοπό την επίτευξη διεπιστημονικών συνεργειών.

Στόχος, η αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και υποδομής μας μέσω διασύνδεσης με την αναλυτική ικανότητα και εμπειρία από τις διάφορες θεωρητικές και πρακτικές επιστήμες.

Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον για την διαμόρφωση της στρογγυλής τραπέζης, μέχρι 27 Νοεμβρίου στο: jtheo@upatras.gr

72ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας (EEBMB) | 2-4 Δεκεμβρίου 2022

Το 72o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας (EEBMB) θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, το διάστημα 2-4 Δεκεμβρίου 2022.

Το Συνέδριο, ως ένας επιτυχημένος μακροχρόνιος θεσμός, θα συμπεριλαμβάνει τη θεματολογία της σύγχρονης Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας. Βασική́ του αποστολή είναι η ανάδειξη των ερευνητικών προσπαθειών των Ελλήνων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται σε διαφόρους τομείς των Βιοεπιστημών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμβάλλοντας έτσι στην αλληλεπίδραση και τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ τους.

Παράλληλα με το 72o Συνέδριο, συνεχίζεται, για 9η χρονιά, ο πολύ επιτυχημένος θεσμός της διεξαγωγής της Ημερίδας Νεών Επιστημόνων, μελών της ΕΕΒΜΒ, η οποία οργανώνεται ανεξάρτητα, από μια επιτροπή νεών ερευνητών.

Η 9η Πανελλήνια Ημερίδα Νέων Επιστημόνων της ΕΕΒΜΒ θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, την 1η Δεκεμβρίου 2022. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://eebmbcongress.gr/

 

Παγκόσμια επιτυχία φοιτητικής ομάδας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η φοιτητική ομάδα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, αποτελούμενη από τις φοιτήτριες Βαλεντίνη Βασιλείου, Ειρήνη Μίκου, Εριφύλη Μωραΐτη, Σοφία Σαβελώνα και Αγγελική Σούλου στον Ετήσιο Φοιτητικό Διαγωνισμό Chem-E-Car του Αμερικανικού Ινστιτούτου Χημικών Μηχανικών (AIChE 2022) στο Phoenix των ΗΠΑ.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 37 Πανεπιστήμια, τα οποία προκρίθηκαν μετά από εσωτερικούς διαγωνισμούς Πολιτειών (ενώ η ομάδα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών από πανελλήνιο διαγωνισμό).

Στόχος του διαγωνισμού είναι η κατασκευή ενός αυτοκινήτου σε μέγεθος κουτιού παπουτσιών το οποίο να κινείται από μια χημική αντίδραση και να διανύει δεδομένη απόσταση, η οποία γίνεται γνωστή στις ομάδες πριν την έναρξη του διαγωνισμού και να σταματά με ακρίβεια ξανά εξαιτίας μιας χημικής αντίδρασης.

Η ομάδα που εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο Πατρών είχε το όνομα Lamborgenius και κατέλαβε την τρίτη θέση σταματώντας μόλις 36 εκατοστά από την απόσταση του στόχου (ο οποίος φέτος ήταν τα 22 μέτρα).

Η διαφορά της ομάδας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών από την πρώτη θέση που κατέλαβε το Πανεπιστήμιο του Toledo ήταν μόλις 6 εκατοστά.

H ομάδα της Πάτρας έλαβε επίσης το βραβείο του καλύτερου ονόματος ομάδας για τον πρωτότυπο τίτλο LAMBORGENIUS.

ΜΕΤ: Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δημιουργίας Εκπαιδευτικών δωματίων διαφυγής

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας στην Πάτρα, προκηρύσσουν Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουργίας Δωματίων Διαφυγής, σε συνεργασία με τα Τμήματα Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και την Ένωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής-Παράρτημα Πάτρας και την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el/2020-02-10-13-53-05/panellinioi-diagonismoi12/473-escape-rooms

Συναυλία: ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΡΗΣ

22 Δεκεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Οι πιο λαμπερές Χριστουγεννιάτικες βραδιές του 2022

O Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής με τα γιορτινά τους και με την πιο λαμπερή τους διάθεση, σας υποδέχονται σε ένα πρόγραμμα που έφτιαξαν ειδικά για τα φετινά Χριστούγεννα με αγαπημένες μελωδίες που τραγουδούν για πρώτη φορά.

Από τη μαγική τους συναυλία δεν θα λείψουν τα τραγούδια από ταινίες του Disney, οι μελωδίες των Χριστουγέννων και κάποια από τα αγαπημένα τους μιούζικαλ που πάντα σκορπίζουν μαγεία στις καρδιές των μικρών και μεγάλων θεατών.

Μαζί με τον Μάριο και τον Γιώργο μία 10μελής ορχήστρα δεξιοτεχνών σολίστ, θα ερμηνεύσει όλες τις μελωδίες που παραμένουν αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου και συνεχίζουν να γεμίζουν τον αέρα με χρυσόσκονη σε κάθε άκουσμά τους.

Εισιτήρια: https://www.viva.gr/tickets/music/marios-fragkoulis-giorgos-perris-1/

 

UPatras

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

• «Μάθε για την Πνευμονολογία»
23/11/22
• Τελετές Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Καθομολόγησης Διδακτόρων Πανεπιστημίου Πατρών
21 – 22 -23 /11/22
• Ημερίδα με θέμα: «Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Το παρόν και το μέλλον»
25/11/22
Περισσότερα: https://socialwelfare.upatras.gr/2022/11/07/imerida-oi-ypiresies-koinonikis-mer/