Το “Παίζω και Γυμνάζομαι” επιστρέφει!

Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα των εγγραφών

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

Τι είναι το Παίζω και Γυμνάζομαι?

Το παίζω και γυμνάζομαι είναι ένα ευχάριστο και δημιουργικό πρόγραμμα παιδικής γυμναστικής  μέσω του παιχνιδιού, λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2018 και υλοποιείται σε ένα ειδικά για παιδιά διαμορφωμένο χώρο, σε ασφαλές και όμορφο περιβάλλον, στην Οδό Δροσίνη 4 στο Μεσολόγγι.

Ποιος είναι ο σκοπός  του προγράμματος?

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αγαπήσουν το δραστήριο παιχνίδι, να αποκτήσουν  μια πλατιά κινητική βάση εμπειριών, να μάθουν κανόνες και να αναπτύξουν συμπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν αρμονικά στη σχολική ζωή.

Η ανάπτυξη της αγάπης για την κίνηση, η διασκέδαση μέσα από το παιχνίδι, η εδραίωση σταθερών ρουτινών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και η συνεργασία είναι το ζητούμενο από τη συμμετοχή του παιδιού.

Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται?

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως  σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών), περίοδος που θεωρείται πολύ σημαντική για την κινητική ανάπτυξη, κατά τη διάρκεια της οποίας αναπτύσσονται οι βασικές κινητικές δεξιότητες.

Επίσης απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας ( 7-12 ετών) ευνοϊκή περίοδο για ενίσχυση των κινητικών δεξιοτήτων και εκμάθηση των θεμελιωδών αθλητικών δεξιοτήτων.

 

Που στοχεύει ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα?

1.Στην ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων όπως:

Α. Δεξιότητες σταθεροποίησης (κάθετες στηρίξεις σώματος, ρολάρισμα σώματος, ισορροπίες κ.λπ.)

Β. Δεξιότητες μετακίνησης (περπάτημα, τρέξιμο, άλματα, αναρρίχηση κλπ)

Γ. Δεξιότητες χειρισμού (ρίψη, υποδοχή, αναπήδηση μπάλας, χτύπημα με αντικείμενα κ.ά.)

2.Στην ανάπτυξη κινητικών εννοιών (όπως αντίληψη χώρου, του σώματος,  της ποιότητας στην κίνηση, της αντίληψης σχέσεων, της προσπάθειας, του ρυθμού κ.ά.)

3.Στην εφαρμογή των κινητικών δεξιοτήτων και κινητικών εννοιών  (στη γυμναστική, στον χορό, σε αναπτυξιακά κατάλληλα παιχνίδια).

4.Στην ενεργοποίηση της φαντασίας και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας.

5.Στην ενίσχυση των νοητικών ικανοτήτων μέσα από την επίλυση προβλημάτων κίνησης και στη διευκόλυνση ανάπτυξης του προφορικού λόγου που σχετίζεται με την κίνηση

6.Στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και του θάρρους

7.Στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων για την αποδοχή των άλλων και την ανάπτυξη της συνεργασίας.

 

Με ποιόν τρόπο επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος?

Με τη δημιουργία κατάλληλων αναπτυξιακών προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ανάγκες κάθε παιδιού, τα οποία περιέχουν το παιχνίδι και κατάλληλες κινητικές δραστηριότητες. Αυτός ο συνδυασμός από τη μία είναι ο πιο ωφέλιμος για την ενίσχυση της ανάπτυξης και από την άλλη μέσα από το παιχνίδι αναπτύσσεται στα παιδιά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή και κίνηση.

Τα παιχνίδια που επιλέγονται είναι μη ανταγωνιστικού χαρακτήρα, δίνοντας παράλληλα στα παιδιά πολλές ευκαιρίες να βιώσουν την επιτυχία ώστε να αποκτήσουν θετική αυτοεκτίμηση και μη αποκλεισμού ώστε να μην υπάρχει αρνητική επίδραση και να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμμετοχή σε κίνηση.

Γιατί το παιχνίδι είναι το βασικό εργαλείο του προγράμματος?

Το παιχνίδι αποτελεί ένα μοναδικό εκπαιδευτικό εργαλείο και θεωρείται η βάση των αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων, καθώς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας από τη μία έχουν την προδιάθεση για διαρκή κίνηση και παιχνίδι τα οποία σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξή τους και από την άλλη μέσω της κίνησης και του παιχνιδιού προετοιμάζουν στην πράξη το μυαλό τους για μάθηση.

Το παιχνίδιꓽ

  • Απαιτεί τη δραστήρια συμμετοχή των παιδιών.
  • Εστιάζει στη διαδικασία παρά στο αποτέλεσμα και προκαλεί την εσωτερική παρακίνηση των συμμετεχόντων.
  • Συνεισφέρει σημαντικά στην κινητική ανάπτυξη , δίνοντας στα παιδιά χρόνο να εξασκηθούν και να βελτιώσουν τις κινητικές τους δεξιότητες.
  • Δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν για το σώμα τους και τις δυνατότητες που έχουν να κινηθούν.
  • Μαθαίνουν να συνεργάζονται με τους συμπαίκτες τους βρίσκοντας έτσι μια θέση στην ομάδα και κατ’ επέκταση στην κοινωνία.
  • Ενισχύεται η γνωστική τους ανάπτυξη, καθώς προστίθεται μια άλλη διάσταση σε ιδέες, λέξεις και σύμβολα, οδηγώντας με αυτό τον τρόπο σε ολόπλευρη μάθηση.

 

Γιατί να επιλέξω μία κινητική δραστηριότητα για το παιδί μου?

Η πρώιμη μάθηση βασίζεται στην κινητική ανάπτυξη, δηλαδή η κίνηση είναι ο προτιμότερος  και ο κυρίαρχος τρόπος μάθησης , επειδή τα παιδιά κατανοούν καλύτερα τις έννοιες  όταν είναι κινητικά δραστήρια.

Η συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες  στην προσχολική ηλικία βελτιώνει πέρα από την κινητική απόδοση και τη σωματική υγεία,  την γνωστική , κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη.

Το παιδί ανακαλύπτει τον εαυτό του και τον κόσμο μέσω της κίνησης και κατακτά το περιβάλλον του μέσω του σώματός του και των αισθήσεών του.

 

 

 

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα παίζω και γυμνάζομαι?

Μέσα από το πρόγραμμα Παίζω και Γυμνάζομαι το παιδί θα ετοιμάσει το σώμα του και τον εαυτό του, θα αποκτήσει τη βασική υποδομή  μαθαίνοντας τις βασικές κινητικές δεξιότητες,  ώστε μεγαλώνοντας να μπορεί να ακολουθήσει μία πιο σύνθετη αθλητική δραστηριότητα.

Με όμορφο και δημιουργικό τρόπο θα αγαπήσει από μικρή ηλικία την άθληση και θα αποτυπώσει στο μυαλό του την ανάγκη για τη δια βίου άσκηση και έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Το Παίζω και Γυμνάζομαι αποτελεί την Αλφαβήτα της παιδικής άσκησης και ειδικά για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι μια σημαντική και απαραίτητη δραστηριότητα και το πρώτο σκαλοπάτι για την ομαλή ένταξή τους  στην αθλητική ζωή.

Δώστε την ευκαιρία στο παιδί σας να βιώσει ένα απέραντο ταξίδι εξερεύνησης, γνώσης, κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας μέσω της κίνησης και του παιχνιδιού.

Ποιός είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος?

Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Ζαπαντιώτης Δημήτριος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, πτυχιούχος  του τμήματος  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής  και Αθλητισμού  του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή και μετεκπαίδευση στην Δημιουργική Φυσική Αγωγή (MSc), στο T.E.Φ.Α.Α του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Πότε γίνονται οι εγγραφές?

Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα των εγγραφών.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά στο χώρο μας (Δροσίνη 4) από 12.00 έως 14.00 και από 18.00 έως 20.00.

 

Τηλ επικοινωνίας: 6992227421