Το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου ή Open Mall στο Μεσολόγγι είναι ένα έργο που “περνά τα σαράντα κύματα” καθώς η έναρξη των διαδικασιών για την κατασκευήι ξεκινήσει εδώ και μια πενταετία περίπου…

Χαρακτηριστική της κατάστασης που βρίσκεται η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου είναι η ακόλουθη ανακοίνωση του δημοτικού συμβούλου Παναγιώτη Παπαδόπουλου:

“Κάθε μέρα που περνάει εδραιώνεται η πεποίθηση ότι η παρούσα δημοτική αρχή δεν πρόκειται να ολοκληρώσει ΚΑΝΕΝΑ μεγάλο έργο μέχρι τη λήξη της θητείας της! Τα παραδείγματα πολλά και χειροπιαστά: ΧΥΤΑ, κεντρική πλατεία, θεατράκι λιμανιού, αγροτική οδοποιία, Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο κ.λπ.

Ως κερασάκι στην τούρτα, έρχεται η σημερινή (29/12) – έκτακτη ως συνήθως – συνεδρίαση της μη νομιμοποιημένης Οικονομικής Επιτροπής με την παρούσα σύνθεση, μετά την απόφαση αντισυνταγματικότητας του ΣτΕ για «Χορήγηση παράτασης περαίωσης της σύμβασης με τίτλο “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου”» κατά δεκαπέντε (15) μήνες με αντίστοιχη μετάθεση όλων των χρονοδιαγραμμάτων των ενδιάμεσων τμηματικών παραδόσεων, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου στις 14-12-2022.

Ακόμα δεν έχει στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της σύμβασης και αρχίσαμε τις καθυστερήσεις. Ζητούνται οι αναγκαίες απαντήσεις από το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο. Τι ακριβώς συμβαίνει και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου οδηγείται στο απώτερο μέλλον;”