Κυκλοφόρησε το βιβλίο «ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ». Περιλαμβάνει εργασίες δημοσιευμένες στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «ΑΙΤΩΛΙΚΑ», των Κωνσταντίνου Γ. Παπαδόπουλου, Θεολόγου – Φιλολόγου  και Παρασκευής Π. ΜπάρλαΠαπαδοπούλου, Φιλολόγου. Περιλαμβάνει θέματα Λαογραφικά,  Ιστορικά, Εκπαιδευτικά, Λογοτεχνικά, Δοκίμια και Θρησκευτικά. Είναι θέματα  που έχουν σχέση με την παράδοση, την ταυτότητά μας, τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Έτυχε ευρύτατης αποδοχής από το αναγνωστικό κοινό.

Ο  Κων/νος Παπαδόπουλος εξέδωσε και τα βιβλία:

  • Τουριστικός οδηγός της αρχαίας Καλυδώνας.
  • Ιστορικά Μελετήματα: Μέρος Α΄ «Η συμβολή της Εκκλησίας στο πολιορκημένο Μεσολόγγι,» Μέρος Β΄ «Οι τελευταίες τραγικές ώρες των Ελευθέρων Πολιορκημένων», ( με βάση τα απομνημονεύματα των αγωνιστών του ’21)