Κάτι όμορφο,
κάτι πολύ όμορφο γεννιέται…

Ένας θησαυρός από νερό
κι αλάτι…

Μουσείο Άλατος, αλυκή Τουρλίδας.

Διά χειρός Νίκου Κορδόση….

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ!!!

 

 

Κάτι όμορφο,

κάτι πολύ όμορφο γιεννιέται…

Ένας θησαυρός από νερό

κι αλάτι…

Μουσείο Άλατος, αλυκή Τουρλίδας.

Διά χειρός Νίκου Κορδόση….

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ!!!

Δημοσιεύτηκε από Μεσολόγγι Όμορφη πόλη στις Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020