Σε μήνυμά της η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας τονίζει:

“Η πανδημία συνεχίζει να εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο και η ανάγκη τήρησης μέτρων κοινωνικής απόστασης παραμένει υψηλή. Στην Ελλάδα,  τα μέτρα περιορισμού αποσκοπούν στη μείωση της διασποράς του ιού έτσι ώστε το υπερφορτωμένο σύστημα υγείας να μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στους ασθενείς με covid-19 όσο και στις συνεχιζόμενες παράλληλες ανάγκες.

 

Σήμερα, στις 7 Απριλίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Υγεία, η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων ενώνει την φωνή της με την ΟΕΝΓΕ και  τα πρωτοβάθμια σωματεία των δημοσίων νοσοκομείων, τα οποία ορθά απαιτούν, στην τρέχουσα πρωτοφανή συγκυρία της πανδημίας COVID-19, να πραγματοποιηθούν μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών  και επιστημόνων και να διασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας με παροχή επαρκούς και κατάλληλου υγειονομικού  εξοπλισμού.

 

Ως Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων επισημαίνουμε ότι μαζί με τους Υγειονομικούς την μάχη εναντίον της πανδημίας  την δίνουν και οι Βιολόγοι οι οποίοι/ες εργάζονται, με  εξαντλητικά ωράρια εργασίας,  υπό πρωτοφανείς συνθήκες  και με πολλή αυξημένη ευθύνη, σε δημόσια και ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια. Οι βιολόγοι με τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση και εργαστηριακή επάρκεια, όχι μόνο πραγματοποιούν τη διάγνωση, αλλά κυρίως, δίνουν και τώρα τη μάχη για την πρόληψη και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του SARS CoV-2. Η βιολογική έρευνα, στην οποία σημαντική συμβολή έχουν οι βιολόγοι,  σε όλον τον κόσμο και στη χώρα μας καλείται να αναπτύξει αξιόπιστες τεχνικές ανίχνευσης του ιού,  παράλληλα με ένα κατάλληλο εμβόλιο και φαρμακευτική αντιμετώπιση.

 

Ελάχιστη αναγνώριση του έργου και της προσφοράς  των βιολόγων  θα αποτελούσε:

α) η πρόσληψη περισσότερων βιολόγων στα διαγνωστικά εργαστήρια

β) η διευθέτηση από πλευράς Πολιτείας του θεσμικού πλαισίου εργασίας και των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, ένα χρόνιο αίτημα το οποίο απαιτεί άμεση επίλυση.”