Η Έφη Διαμαντοπούλου θα είναι η νέα πρόεδρος της Κοινότητας Μεσολογγίου ενώ στο 11μελες συμβούλιο κοινότητας εκλέγονται επτά (7) τοπικοί σύμβουλοι από τον συνδυασμό ΜΑΖΟΙ και από έναν από τους συνδυασμούς ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΞΑΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ και ΑΝΤΑΜΑ.

Έτσι το νέο συμβούλιο κοινότητας Μεσολογγίου θα απαρτίζεται από τους.

ΜΑΖΟΙ

  1. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΦΗ) του ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
  2. ΣΥΓΚΟΥΝΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (ΡΕΝΟΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίμησης
  3. ΔΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
  4. ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
  5. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΚΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
  6. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
  7. ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»

ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΞΑΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΡΙΣΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης

 

ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ   ΔΥΝΑΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ   ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα επτά (287) σταυρούς προτίμησης

 «ΑΝ.ΤΑ.ΜΑ. ΑΝάταση ΤΑυτότητα ΜΑχητικότητα»

ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τρεις (253) σταυρούς προτίμησης