Η σχολική κοινότητα του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ευηνοχωρίου εκφράζει ολόθερμες ευχαριστίες προς τον συνταξιούχο εκπαιδευτικό κ. Ρόμπολα Κωνσταντίνο, για την αξιέπαινη πράξη της  δωρεάς μεγάλου αριθμού εξαιρετικών βιβλίων στη βιβλιοθήκη του σχολείου.

Η αναδιοργάνωση της βιβλιοθήκης αποτελεί σημαντικό στόχο για τη Διεύθυνση και το Σύλλογο των Διδασκόντων που με σταθερά βήματα βαίνει προς την υλοποίησή του. Η ανάρτηση του καταλόγου των τίτλων των βιβλίων στην ιστοσελίδα του σχολείου και η αγορά καινούργιων ραφιών για την τοποθέτησή τους σε ένα καινούργιο αυτόνομο χώρο είναι ήδη γεγονός. Η δωρεά του κ. Ρόμπολα έρχεται να εμπλουτίσει τη συλλογή που διαθέτει η βιβλιοθήκη καθιστώντας την πιο λειτουργική και εξυπηρετώντας τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε αφενός να ευχαριστήσουμε τον κ. Κωνσταντίνο Ρόμπολα και αφετέρου να αναδείξουμε την αξιέπαινη πράξη του.

 

Ο Διευθυντής Νικόλαος Κ. Σταμάτης

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Ευηνοχωρίου