Αναφορικά με τα εννέα κρούσματα της COVID-19 που ανακοινώθηκαν χθες στην Αιτωλοακαρνανία η κατανομή τους στο νομό είναι η ακόλουθη:

6 κρούσματα στο Αγρίνιο

1 κρούσμα στη Γαβαλού

1 κρούσμα στο Θέρμο

1 κρούσμα στον Εμπεσό.