Τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Ακαρνανικών Ορέων στο Αιτωλικό επισκέφθηκαν χθες το μεσημέρι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς έγινε μια ημέρα μετά την υπογραφή της ένταξης για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ μιας σειράς έργων προϋπολογισμού άνω των 21  εκατομμυρίων Ευρώ για την λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού.

Έργα που έχουν μελετηθεί εδώ και χρόνια και που η υλοποίησή τους θα έχει ένα σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα αλλά κυρίως θα συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας του οικοσυστήματος.

Όπως τονίστηκε και στην σύσκεψη που έγινε από τον πρόεδρο του Φορέα, Φώτη Περγαντή και τον Γενικό Διευθυντή, Γιάννη Σελιμά «τα έργα αυτά έρχονται να άρουν λανθασμένες παρεμβάσεις του παρελθόντος που έχουν οδηγήσει σε υποβάθμιση του οικοσυστήματος και μείωση της ιχθυοπαραγωγής».

Στην σύσκεψη μετείχαν επίσης οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομμάτης και Λάμπρος Δημητρογιάννης καθώς και ο συνεργάτης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Νίκος Καραπάνος.

Στο βίντεο μπορείτε να παρακολουθείστε αναλυτικά τις τοποθετήσεις για την σημαντική αυτή εξέλιξη.

 

Τα προτεινόμενα να κατασκευασθούν ως επί μέρους έργα για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης του υδάτινου οικοσυστήματος της περιοχής, συνοπτικά είναι:

• Άρση αναχώματος στη Νίδοβα Αιτωλικού.

• Επέκταση του δυτικού υφαλαύλακα της κεντρικής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και διάνοιξη νέου μικρού υφαλαύλακα δυτικά του απομένοντος αναχώματος Πόρου – Ντολμά.

• Άρση συνολικά έξι αναχωμάτων στο σύμπλεγμα Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού (των Νο
2,3,4 στη λιμνοθάλασσα Κλείσοβας και Νο 5,6,7 στη δυτική πλευρά της κεντρικής λιμνοθάλασσας),
κατασκευή νέων γεφυρών στη παλιά θέση της 7ης και της 3ης καμάρας και επισκευή των οδοστρωμάτων στο δρόμο της Τουρλίδας.

• Παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών στη διώρυγα ΔΧΧ (στο ανοικτό και στο κλειστό –σωληνωτό- τμήμα αυτής), η οποία μέσω της σήραγγας Λυσιμαχείας οδηγεί τα νερά της λίμνης Τριχωνίδας στον Αχελώο ποταμό διερχόμενη πλησίον της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργία της.

• Άρση παλαιών ιχθυοφραγμών στην περιοχή του Αιτωλικού (καλάμια ή ξύλινοι πάσσαλοι και πλέγμα) και αντικατάσταση φραγμών με νέου τύπου στις υπόλοιπες περιοχές της λιμνοθάλασσας (πάσσαλοι απόσκυρόδεμα και συρταρωτά πλαίσια πολυαιθυλενίου).

B) Τα προτεινόμενα να κατασκευασθούν επί μέρους έργα, για να επιτευχθεί η βελτίωση του οικοσυστήματος μέσω της καλύτερης διάχυσης, διασποράς και αραίωσης του ρυπαντικού φορτίου των στραγγιστικών νερών και τη βελτιστοποίηση της κατανομής των γλυκών νερών της περιοχής, συνοπτικά είναι:

• Έργα διάχυσης νερών αποχέτευσης – αποστράγγισης αντλιοστασίου D1 και εκβολής τάφρου ΤΙΙΙ προς την λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Προβλέπεται ανακαίνιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του
αντλιοστασίου D1 και έργα διάθεσης των νερών αποχέτευσης – αποστράγγισης του αντλιοστασίου μέσω
κατασκευής παραλιακής τάφρου νότια του αντλιοστασίου, με τη διατήρηση του υφιστάμενου αναχώματος και την κατασκευή ενός ακόμη παράλληλου προς το υφιστάμενο.

• Έργα διάθεσης απορροών του αντλιοστασίου D2 προς την λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου με εργασίες
υδραυλικών έργων και ανακαίνιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου D2 και κατασκευή
παραλιακής τάφρου με τη διατήρηση του υφιστάμενου αναχώματος και την κατασκευή ενός ακόμη
παράλληλου προς το υφιστάμενο.

• Έργα επαναπλημμυρισμού σε περιοχές του Δέλτα Αχελώου με τη δημιουργία υγροτοπικής λίμνης
(κατασκευή της λίμνης εσωτερικά των υπαρχόντων αναχωμάτων).

• Έργα εκτροπής- μεταφοράς αποστραγγιστικού νερού τάφρων ΤΙ και ΤΙΙ στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, με την διαμόρφωση νέας τάφρου προσαγωγής του νερού της ΤΙΙ προς το νέο προβλεπόμενο αντλιοστάσιο D6a και την κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού που οδηγεί – εκτρέπει τις παροχές του αντλιοστασίου D6a στην ΤΙΙΙ.

• Έργα Η/Μ εξοπλισμού στο νέο αντλιοστάσιο D6a (στο D6 δεν προβλέπεται καμία επέμβαση).

 

Δείτε την την απόφαση για την χρηματοδότηση των έργων: