Πράξη Δωρεάς Απογόνων Εξοδιτών Καπεταναίων Ντοβαίων υπέρ της  Διεθνούς Αδελφότητας Απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένων Ι.Π. Μεσολογγίου.

 Η Ξανθή Ντόβα, Ο Κωνσταντίνος Ντόβας και η Βασιλική Ντόβα, Απόγονοι των Εξοδιτών Κλεφτοκαπεταναίων του Ζυγού Ντοβαίων,  στη μνήμη των προγόνων τους, που έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι τη νύχτα της Εξόδου, προσφέρουν το ποσόν των  300 euro προς τη Διεθνή  Αδελφότητα των Ελεύθερων Πολιορκημένων Ι.Π. Μεσολογγίου, με σκοπό την ενίσχυσή της στο  βηματισμό της, μέσα από τον  οποίο διακονείται η ηρωική μνήμη στο νυν και το υψηλό νόημα του Αγώνα Εκείνων για την Ελευθερία.

Το ποσόν παρέλαβαν ο Ιωάννης Μακρής, Πρόεδρος της Διεθνούς Αδελφότητας Απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένων και η Αντιπρόεδρος Μαρία Γυφτογιάννη.

 

ΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                της  Διεθνούς Αδελφότητας των

                                                                 Απογόνων των  Ελεύθερων

Ξανθή Ντόβα                                                  Πολιορκημένων,

Κωνσταντίνος Ντόβας                                  Ιωάννης Μακρής

Βασιλική Ντόβα

 

                                                                      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                       Μαρία Γυφτογιάννη