Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από τον θάνατο του εκλεκτής   ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ ΜΑΛΑΒΕΤΑ, ο αδελφός της ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ  αντί για μνημόσυνο  κατέθεσε χρήματα   στο Κέντρο Λόγου & Τέχνης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» για την ενίσχυση των πολυποίκιλων δραστηριοτήτων των δύο Μουσείων του  και της Πολιτιστικής του Βιβλιοθήκης.

Στον  εξαιρετικά  ευαισθητοποιημένο με την Ιστορία, τα Γράμματα και τις Τέχνες δωρητή,  από την «οικογένεια» της «Διεξόδου»  εκφράζονται θερμότατες ευχαριστίες για την ευγενική του χειρονομία  και  για την  υποστήριξη του κοινωφελούς πολιτιστικού της έργου.