Με απόφασή του το Πρωτοδικείο Μεσολογγίου έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από την «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Ε.» κατά της κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας από το Λιμενικό Ταμείο Μεσολογγίου. Πρόκειται για το ζήτημα που αναδείξαμε προ δεκαπενθημέρου περίπου (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ).

Μετά την δικαστική εξέλιξη αυτή εγείρονται επιπλέον ερωτηματικά για τη συνολική διαχείριση του θέματος από πλευράς δήμου Μεσολογγίου καθώς μια πρώτη ερμηνεία της δικαστικής απόφασης δείχνει ότι η ενέργεια ήταν άστοχη.

Και ήταν άστοχη διότι ενώπιον της δικαιοσύνης εκκρεμή η εκδίκαση προσφυγής που έχει κάνει η «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ Α.Ε.» κατά της διεκδίκησης ενοικίου από το Λιμενικό Ταμείο Μεσολογγίου λόγω του ότι η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου με το Υπουργείο Τουρισμού καταβάλλοντας εμπρόθεσμα το μηνιαίο μίσθιο που προβλέπει η σύμβαση.

Μια προσφυγή που έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στο αρμόδιο δικαστήριο τον προσεχή Ιούνιο.

Έτσι η ενέργεια του Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου να «μπλοκάρει» του τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας εκ των πραγμάτων είναι ακατανόητη για τη στόχευσή της… καθώς το μόνο που πέτυχε ήταν αναστάτωση στη λειτουργία της επιχείρησης…