Η ανάπλαση της παράκτιας περιοχής San Girolamo – Fesca στο Μπάρι, η οποία έχει επιλεγεί ως πιλοτική περίπτωση παράκτιου σχεδιασμού στα πλαίσια του έργου ««TRITON», αποτελεί το θέμα του δεύτερου εκπαιδευτικού βίντεο του ευρωπαϊκού έργου «TRITON».

 

Η ανάπλαση της παραλίας στο San Girolamo – Fesca πραγματοποιήθηκε σε μήκος 1,7 χιλιομέτρων περίπου και αποκατέστησε τους δημόσιους χώρους δύο σημαντικών συνοικιών του Μπάρι. Το έργο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της τοπικής αυτοδιοίκησης που στοχεύει στην ανάπλαση 42 χιλιομέτρων ακτής του Δήμου Μπάρι, με στόχο τη σύνδεση των ακτών από το Νότο προς το Βορρά, καθώς και την αναζήτηση μιας «νέας σχέσης» με τη θάλασσα.

 

Η βιντεοσκόπηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός Διεθνούς Εργαστηρίου και μιας επίσκεψης μελέτης που έλαβε χώρα στο Μπάρι το περασμένο φθινόπωρο. Στο βίντεο προβάλλονται συνεντεύξεις με τον Giuseppe Galasso, Σύμβουλο του Δήμου του Μπάρι για τις υποδομές, τα δημόσια έργα, την βιώσιμη κινητικότητα και την προσβασιμότητα, όπως επίσης τον Giuseppe Tomasicchio, Καθηγητή Παράκτιας Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Salento.

Στην ιστοσελίδα του έργου «TRITON» υπάρχει μια νέα ενότητα αφιερωμένη στην παρουσίαση του συνόλου των εκπαιδευτικών βίντεο (https://www.interregtriton.eu/educational-videos/) που έγιναν κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου στην Ιταλία και την Ελλάδα και των ημερών κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο 2019 στο πλαίσιο του έργου.