Ο υποψήφιος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γρηγόρης Θεοδωράκης μετά την ολοκλήρωση εκδήλωσης του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, για τον πρωτογενή τομέα στην περιοχή σημειώνει:

“Θέλω να συγχαρώ το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καινούργιου και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Αρχαία Ωλένεια» Αιτωλοακαρνανίας για τη διοργάνωση της  εξαιρετικής επιστημονικής εκδήλωσης με θέμα «Ο πρωτογενής τομέας του αύριο στην Αιτωλοακαρνανία και η κλιματική αλλαγή».

Οι τρεις διακεκριμένοι Αιτωλοακαρνάνες επιστήμονες Θεόφιλος Μασούρας (Καθηγητής  Γεωπ. Παν. Αθηνών),   Δρ. Βασιλική Κοτρώνη (Διευθύντρια Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών) και Δημήτριος Μπιλάλης (Καθηγητής Dr., Dr.hc.,  Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών) ανέπτυξαν με απόλυτη επάρκεια το θέμα της εκδήλωσης, ο καθένας στον τομέα ειδίκευσής του.

Ειδικότερα ο Θεόφιλος Μασούρας παρουσίασε τα ζητήματα του Κτηνοτροφικού και Γαλακτοκομικού Τομέα σε σχέση με την Κλιματική Αλλαγή, η Βασιλική Κοτρώνη ανέπτυξε το θέμα του Καιρού και της Κλιματικής Αλλαγής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ενώ ο Δημήτριος Μπιλάλης, εστίασε στο θέμα της Κλιματικής μεταβολής και της Γεωργικής Ανάπτυξης της Αιτωλοακαρνανίας.

Τέλος, από πλευράς μου προσπάθησα να αναδείξω τον κρίσιμο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι κρατικοί φορείς τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο και της αυτοδιοίκησης στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής.

Η μαζική συμμετοχή του κόσμου, η εξαιρετική συζήτηση που ακολούθησε με πλήθος ερωτήσεων και παρεμβάσεων από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, αποδεικνύει την ιδιαίτερη βαρύτητα που αποδίδει η τοπική κοινωνία στον πρωτογενή τομέα.

Το συμπέρασμα κοινό: Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας.  Με ρεαλιστικό σχέδιο  και σωστό προγραμματισμό, με ουσιαστική στήριξη των νέων αγροτών και κτηνοτρόφων, με διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση, με εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία, με ένα κράτος αρωγό και σύμμαχο των παραγωγών.

Ο πρωτογενής τομέας και το περιβάλλον αποτελούν τα «βαριά» χαρτιά της Αιτωλοακαρνανίας. Χρέος όλων μας να στηρίξουμε την ύπαιθρο και τους ανθρώπους της. Χρέος  όλων μας να οδηγήσουμε τον τόπο μας στον δρόμο της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Αιτωλοακαρνανία αξίζει πολύ περισσότερα.”