Με ανακοίνωσή του ο συνδυασμός “ΣΥΜΜΑΧΊΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ” ασκεί έντονη κριτική στη δημοτική αρχή του Μεσολογγίου για τη συνεχιζόμενη πρακτική της να διεξάγει “δια περιφοράς” συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Στην ανακοίνωση που ακολουθεί δηλώνεται η μη συμμετοχή του συνδυασμού σε συνεδριάσεις που ενδεχομένως συγκληθούν με αυτό τον τρόπο:

“Η κατάσταση με τα «δια περιφοράς» δημοτικά συμβούλια στο Δήμο Μεσολογγίου έχει ξεφύγει τελείως.

Η παράταξη του δημάρχου έχει εργαλειοποιήσει πλήρως την «κατάσταση πανδημίας» που διέρχεται η χώρα και βέβαια βολεύεται μια χαρά, περνώντας όλα τα θέματα χωρίς εξηγήσεις,  χωρίς αντίλογο, χωρίς ίχνος διαλόγου και χωρίς καμιά δημοκρατική διαδικασία και ευαισθησία.

Τέτοιου είδους πρακτικές είναι απαράδεκτες και θυμίζουν … άλλες εποχές και … άλλα καθεστώτα.

Η μέχρι τώρα υπομονή μας, η οποία ήταν προς τον δήμο Μεσολογγίου και όχι προς την παράταξη του δημάρχου, εξαντλήθηκε. Η  «Συμμαχία για το μέλλον» δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει τις πρακτικές του δημάρχου και της παράταξής του και από τούδε και στο εξής δεν πρόκειται να έχει οποιαδήποτε συμμετοχή στα δημοτικά συμβούλια.

Θα συμμετάσχουμε ξανά  μόνο εάν αυτά γίνονται, με  τηλεδιάσκεψη η με την φυσική  παρουσία των δημοτικών συμβούλων.”