Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι μετά από την υπ’αρ. 4817-28/04/2020 ΣΟΧ 3Α/2020 έγκριση του ΑΣΕΠ, θα γίνει πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (μέχρι 31/12/2020) έντεκα (11) ατόμων ΥΕ για την κάλυψη αναγκών της καθαριότητας του ιδρύματος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 15/05/2020 και λήγει την Δευτέρα 25/05/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 7 και να την υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση gnmprosopikou@1703.syzefxis.gov.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη Διεύθυνση:

Γ.Ν. Αιτ/νιας-Ν.Μ. Μεσολογγίου

Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας

οδός Ναυπάκτου

Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2631360110 (κα. Μαντζή, κα Μαντέκα)