Τη διακοπή της εκτέλεσης των δημοσίων έργων αποφάσισε ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Κώστας Λύρος  στα όρια του δήμου. Μια απόφαση που ελήφθη όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση αφενός για να προφυλαχθεί το εργατικό προσωπικό και αφετέρου  για να αποφευχθούν τυχόν ζημιές στα δίκτυα κοινής ωφέλειας, όπως συνέβη στο δίκτυο ύδρευσης προχθές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δήμου Μεσολογγίου έχει ως εξής:

Μετά από συνεννόηση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις Υπηρεσίες της, με απόφαση του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστα Λύρου, διακόπτονται οι εργασίες εδάφους στα υπό εξέλιξη δημόσια έργα. Οι λόγοι της διακοπής αφορούν την προστασία της υγείας των εργαζομένων αλλά και την αποφυγή πιθανής πρόκλησης βλάβης στις λοιπές υποδομές (ύδρευση, ηλεκτροδότηση, επικοινωνίες).

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου συνιστά στους ιδιώτες να διακόψουν κάθε αντίστοιχη εργασία για τους ίδιους λόγους.”