ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ δύο (2) θέσεων ψυχολόγων και δύο (2) θέσεων εργοθεραπευτών ή βοηθών εργοθεραπευτών στα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.)του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»   στο Μεσολόγγι και στο  Αγρίνιο.

  Το  Εργαστήρι  Ειδικής  Επαγγελματικής  Αγωγής  & Αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» προκηρύσσει θέσεις εργασίας για  δύο (2)  ψυχολόγους  και δύο (2)  εργοθεραπευτές ή βοηθούς  εργοθεραπευτών πλήρους  απασχόλησης  με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και ωράριο εργασίας καθημερινά 7:00π.μ -15:00μ.μ

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη μέχρι  6/10/2023στην  ιστοσελίδα www.ergpanel.gr του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο σπουδών.
  4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται).
  5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

 

Η διαδικασία κάλυψης των  θέσεων και η επιλογή των υποψηφίων, με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα γίνει από  επιτροπή του Εργαστηρίου στην οποία  θα κληθούν οι υποψήφιοι  για  συνέντευξη.